Newsletter Décembre 2019 : GrindTec 2020
Newsletter Oct. 2019 : Oktoberfest USA 2019

Newsletter Août 2019 : Spécial EMO 2019
Newsletter Juillet 2019 : EMO 2019
Newsletter Mars 2019 : Journées techniques 2019
Newsletter Février 2019 : Journées techniques 2019
Newsletter Décembre 2019 : IMTEX 2019
Newsletter Sept. 2018 : IMTEX 2019
Newsletter Avril 2018 : IMTS 2018
Newsletter Oct. 2017 : EMO 2017